อุตสาหกรรมดิจิทัล

การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ทั้ง Embedded Software, Enterprise Software และDigital Content

สร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนา

The best responsive image slideshow module for Joomla 3!

สร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนา

Respond perfectly for all device resolutions like mobiles, tablets and the browser size of your site visitor.

Vina Camera Image Slider support unlimited image. Very easy to add new, remove and order image.

Thumbnail Images Navigation

Vina Camera Image Slider will auto create thumbnail images and make it work as a navigation.

Display caption anywhere!

You can display caption anywhere! Just need change the left, top, right or bottom.

ขอเชิญ คณะกรรมการทุกท่าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆใน

การประชุมสามัญประจำปี​ 2561

วันที่​23​ ธ.ค.​2561

 

ได้ในเว็บบอร์ดตามลิงก์ข้างล่างนี้
เพื่อเป็นการทดสอบการใช้ และพัฒนาเว็บบอร์ดร่วม ในการทำงานของกลุ่ม

http://www.innothai.thaiinno40.com/forums/14.html

User1-Business plan II

ICON A3

ต่อยอดงานวิจัย

เราขอแนะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่เว็บไซต์ Research2Biz.com "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานวิจัยศักยภาพสูงจากฝีมือนักวิจัยไทย นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจใช้ประโยชน์ด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัย


และผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Exploitation)

 

User2-Business plan II

 ICON A2

มาตรการภาครัฐ

ภาครัฐได้จัดมาตรการและโครงการต่าง ๆ หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคธุรกิจเอกชน และการนำผลงานวิจัยในประเทศไปก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

แต่ละมาตรการ แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์และลักษณะความช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ


User3-Business plan II

logoA1

แหล่งบริการ

มารู้จักกับแหล่งบริการหลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ใครดูแลนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ใครเป็นแหล่งทุน แหล่งวิจัยพัฒนา แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ... พร้อมช่องทางติดต่อเข้าถึง

User4-Business plan II

ICON A4
 

การจัดการนวัตกรรม


นวัตกรรม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลผลิตและการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จึงสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นในหน่วยงานของตนเอง
หลายประเทศมีการให้ทุนวิจัยและพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญทางธุรกิจและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรม

Partners

About Us

Follow Us

facebook logo      line logo       youtube logo